Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog 40 - 45
            "Opdat wij niet vergeten"

COLLECTIE

De objecten die hier worden tentoongesteld maken deel uit van een collectie welke sinds de jaren 80 is opgebouwd. Het begon allemaal met een persoonsbewijs en een noodkacheltje en langzamerhand is de collectie uitgebreid met vele voorwerpen zoals foto’s, documenten, uniformen en andere gebruiksvoorwerpen

(Expositie Purmerends Museum 2018)


Nog steeds groeit de collectie met nieuwe objecten, soms via aankoop of verkregen via privé donaties. Wij blijven altijd op zoek naar objecten met een verhaal wat we middels exposities kunnen overbrengen.Herken jij een van de bovenstaande objecten of objectgroepen? Of heb jij zelf een object uit de Tweede Wereldoorlog waar je een verhaal over kan vertellen of wat je aan de collectie zou willen laten toevoegen? Neem contact op via de contact button in het menu.

  

Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdkrachten


Beschrijving: Het Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdkrachten 1944-1945 werd na de oorlog door Prins Bernhard der Nederlanden ingesteld.  Ieder uitgereikte insigne ging vergezeld van een oorkonde met daarop de door Prins Bernhard geschreven tekst;


"Aan hen die in actieve dienst zijn geweest bij de Binnenlandsche Strijdkrachten, wordt door mij, zoals u wellicht weet, bij hun uittreden het B.S. insigne, vergezeld van een oorkonde, uitgereikt als dank, voor de diensten, welke zij aan ons land hebben bewezen.


Het is mij een behoefte, om dit insigne gelijkertijd, als posthume hulde toe te kennen aan diegenen die, in dienst bij de Binnenlandsche Strijdkrachten, hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van het vaderland, en ik moge het deshalva thans aan U als nabestaande doen toekomen. Ik verzoek U, dat insigne te willen aanvaarden al bewijs van mijn eerbied en diepe erkentelijkheid voor hem die in den strijd het hoogste offer bracht."

(Bron: Wikipedia)


Datering: 1945 - 1946


Afkomst: AangekochtRiem van een Duitse Wehrmacht soldaat


Beschrijving: De De Wehrmachtkoppel met slot, een heel belangrijk onderdeel van de uitrusting van de Duitse soldaat. Dit exemplaar was in het bezit van een Purmerender welke na de oorlog lid was van de Politieke Opsporingsdienst (POD).

POD staat voor Politieke Opsporingsdienst en PRA voor Politieke Recherche Afdeling. De POD is begonnen in februari 1945 en viel onder het Militair Gezag. Vanaf 1 maart 1946 zetten de PRA’s de werkzaamheden voort. Deze vielen onder het Ministerie van Justitie. Beide instellingen hadden ten doel het opsporen van, en onderzoek doen naar ‘foute elementen' in de Nederlandse samenleving gedurende de Duitse bezetting. 

(Bron: Oorlogsbronnen.nl)


Datering: 1940 - 1945

Afkomst: Donatie familie


Bevrijdingsvlag mei 1945 Purmerend


Beschrijving: Een originele bevrijdingsvlag welke heeft gewapperd, 5 mei 1945 op de Achterdijk 44 te Purmerend. De vlag komt samen met een oranje wimpel en de originele vlaggenstok.


Vanwege de kwetsbaarheid is de vlag droog en veilig opgeborgen en wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de vlag te gebruiken tijdens de verschillende exposities. 


In de collectie bevinden zich nu 3 bevrijdingsvlaggen, een donatie van en bevrijdingsvlag welke in Amsterdam heeft gehangen (gemaakt van jutte zaken) en een aangekochte vlag waarvan de afkomst onbekend is.


(Bron foto: Waterlandsarchief Dirk Bakker/Collectie Vereniging Historisch Purmerend)

 
Datering:
1940 - 1945

Afkomst: Donatie

 


Beschrijving: Bekendmaking, gemaakt door drukkerijk V. Boekhoven uit Utrecht (K2347). Het is niet bekend waar dit affiche in Nederland heeft gehangen. 


De bezetter maakte gebruik van een groot aantal drukkerijen om bekendmakingen, posters en ander propaganda materiaal te laten drukken.


Datering: 1940 - 1945

Afkomst: AankoopBeschrijving: Operatie Manna werd in 1945 uitgevoerd om de noodlijdende Nederlandse bevolking te helpen. Britse en Amerikaanse vliegtuigen dropten voedsel, waaronder biscuitblikken.

 Deze hermetisch afgesloten blikken waren gevuld met biscuitkoekjes en dienden als belangrijke voedingsbron voor de uitgehongerde bevolking. Ze waren gemakkelijk te transporteren en hadden een lange houdbaarheidsdatum, wat ideaal was voor de luchtbrugoperaties.


Datering: 1944
Afkomst: DonatieBeschrijving: Tijdens een verbouwing van een apartement in de Montelbaanstraat te Amsterdam in de jaren 80 kwam deze
kinderwagen samen met andere voorwerpen tevoorschijn toen een verlaagd plafond werd weggehaald.

Uit onderzoek is gebleken dat er op Montelbaanstraat 15, op de derde verdieping, twee families hebben gewoond.


Op de begane grond woonde Anna Tak van de Tjam Hop Ling-Tak familie. Anna werkte als winkelbediende en is op 9 april 1943 omgekomen in het concentratiekamp Sobibor.
De familie Corper woonde op de eerste verdieping. Wolf Jacob Corper was het hoofd van het gezin en weduwnaar. Zijn vrouw, Eva Corper-Stodel, overleed op 7 juni 1935. Wolf woonde samen met zijn kinderen Elisabeth en Marianne Corper, terwijl zijn andere kinderen en kleinkinderen elders in Amsterdam woonden. Betje Eva Corper, het jongste kleinkind van Wolf, was slechts 9 jaar oud toen ze stierf in Auschwitz. De kinderwagen zou mogelijk aan haar hebben toebehoord.

Hoewel het niet met absolute zekerheid kan worden vastgesteld, blijft deze kinderwagen en het verhaal een belangrijk onderdeel van onze collectie.


Datering: 1940 - 1945
Afkomst: Donatie